ਕੀ ਹਾਲ ਉਏ ਪੰਜਾਬੀੳ !

ਜੀ ਹੋਰ ਸੁਣਾੳ ਕੀ ਏ ਹਾਲ ੳਏ! ਪੰਜਾਬੀੳ,

ਕਿਵੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ੳਏ ਪੰਜਾਬੀੳ ।

ਹੱਸਣਾ ਹੱਸਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ,

ਬੜੀ ਮਸਤਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲ ਉਏ ਪੰਜਾਬੀਉ ।

ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸਾ ਦੇ ਕਮਾਇਆ ਤੁਸਾਂ ਨਾਂ,

ਕਿਹੜੀ ਨਵੀ ਗੱਢੀ ਏ ਮਿਸਾਲ ਉਏ ਪੰਜਾਬੀੳ ।

ਤਸੀ ਭੁੱਲਿੳ ਨਾ ਖੇਡਣਾ ਕਬੱਡੀ, ਗੁਲੀ ਡੰਡਾ,

ਉੱਚੀ ਲਾਉਣੀ ਭੁਲਿੳ ਨਾ ਛਾਲ ਉਏ ਪੰਜਾਬੀੳ ।

ਗਾਤੀ, ਹੱਲ, ਗੱਢਾ ਬੈਲ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ,

ਕੀ ਵੱਗਦਾ ਔ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਖਾਲ ਉਏ ਪੰਜਾਬੀੳ ।

ਜਦੋ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਚੱੜ੍ਹ ਪੇਚੇ  ਲਾਉਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ,

ਜੇ ਲੁੱਟੇ ਕੋਈ ਡੋਰ ਦੇਣੀ ਗਾਲ ਉਏ ਪੰਜਾਬੀੳ ।

ਅੱਜ੍ਹ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅਣੱਖ ਨੂੰ ਛੇੜੇ,

ਖੂਨ ਖਾਂਦਾ ਨਸਾ ‘ਚ ਉਬਾਲ ਉਏ ਪੰਜਾਬਿੳ ।

ਕਦੇ ਛੱਡੀਏ ਨਾ ਖਾਣੇ ਦੇਸੀ ਘਿੳ ਦੇ ਪਰੋਠੇ,

ਤੁਸੀ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬੇਮਸਾਲ ਉਏ ਪੰਜਾਬਿੳ ।

ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਔ ਤੁਸੀ ਮਹਿਫਲਾਂ ਲਗਾਦੇਂ ਔ

ਪਾਉਦੇ ਭੰਗੜਾ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਏ ਪੰਜਾਬੀੳ ।

– ਦੀਪ ਨਾਗੋਕੇ ।

Share/Bookmark

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s