ਸੱਜਣਾ

ਗੁੱਸਾ ਨਈ ਮਨਾਈ ਦਾ ਨਿੱਕੀ-ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦਾ।

ਤੂੰ ਰੱਸਿਆ ਨਾ ਕਰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਈਉ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ।

ਨੀ ਏ ਜਿੰਦਗਾਨੀ ਢਾਈ ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ,

ਕੱਦ ਮਿੱਟ ਜਾਵੇ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਨਈਉ ਚੱਲਦਾ।

ਹੁਸਨ ਦਾ ਕਰਨਾ ਨੀ ਮਾਣ ਚੰਗਾ ਨਈ,

ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਬੁੱਲਬਲਾ ਏ ਪੱਲ ਦਾ।

ਦੀਪ ਨਾਗੋਕਿਆ ਵਾਲਿਆ ਦੁਹਾਈ ਹੋ ਗਈ,

ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਗਈ,

ਸੂਰਜ ਸਾਡੇ ਵਾਦਿਆ ਦਾ ਵੇਖ ਪਿਆ ਬੱਲਦਾ

 

-ਦੀਪ ਨਾਗੋਕੇ ।

Share/Bookmark

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s